334 👁 بازدید

Luxury fashion brand ‘Dior’ is designing stage outfits for BTS

drjpg 1 - Luxury fashion brand 'Dior' is designing stage outfits for BTS

اعلام شده که برندdior مسئول طراحی لباس های بی تی اس در تور جهانی love your self speak می باشد.0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments