680 👁 بازدید

❀ ترجمــه ی آهنگ magic shop_BTS❀

photo 2018 05 18 13 55 04 - ❀ ترجمــه ی آهنگ magic shop_BTS❀

 

ترجمه آهنگ زیبای magic shop 

میدونم تردید داری، حتی وقتی از ته قلبت حرف میزنی
در قالب زخم و درد به سمت خودت برمیگرده
کاملا با اطمینان چیزی مثل “قوی باش” نمیگم
بهت میگم… داستانم رو بهت میگم
من چی گفتم ، ما میبریم
باور نمیکردم (که واقعیه)
میتونیم ببریم یا نه؟
این معجزه ای که اصلا معجزه نیست 
ما ساختیمش؟
(نه) من اینجا بودم
این تو بودی که به سمتم اومدی
من به کهکشانت اعتماد میکنم
میخوام به ترانه ت گوش کنم
که چطور ستاره های کهکشانت آسمونت رو تزئین کردن
فراموش نکن که در نهایت ناامیدی من تو رو پیدا کردم
تو آخرین دلیلم هستی
وقتی رو لبه ی پرتگاه زندگیم ایستاده بودم 
وقتی از خودم بودن متنفرم شدم
وقتی میخواستم همون لحظه برای همیشه ناپدید بشم،
دری رو باز کردم و اونجا من در قلبت بودم 
“اگر در رو باز کنی و وارد بشی، من اونجا منتظرت خواهم بود 
باور کردنش اشکالی نداره 
من بهت دلداری میدم، فروشگاه جادویی 
یه فنجان چای گرم بنوش
و به کهکشان نگاه کن، تو مشکلی نخواهی داشت، اوه اینجا فروشگاه جادوییه
پس نشونم بده (من هم نشونت میدم)
پس نشونم بده(من هم نشونت میدم)
پس نشونم بده (من هم نشونت میدم)
نشونت میدم، نشونت میدم “
شکوفه ای شبیه یک رز
این سو و آن سو رفتن مثل یک شکوفه گیلاس
سقوط کردن مثل یک نیلوفر
من اون لحظه زیبا
من همیشه میخواستم بهترین باشم
بنابراین همیشه عجول و بی صبر بودم، همه ش مضطرب و نگران بودم
هر روز من شده بود مقایسه کردن خودم با دیگران 
طمعی که سلاحم بود به جاش خفه م کرد و تبدیل شد به طنابی که دور گردنم بسته شده بود
اما به عقب نگاه کردم، 
 درواقع نمیخواستم فقط بهترین باشم
میخواستم خیالت رو راحت کنم
باعث پیشرفتت بشم، میخواستم غم و دردتو پایان ببخشم
وقتی از خودم بودن متنفرم شدم
وقتی میخواستم همون لحظه برای همیشه ناپدید بشم،
دری رو باز کردم و اونجا من در قلبت بودم
اگر در رو باز کنی و وارد بشی، من اونجا منتظرت خواهم بود
باور کردنش اشکال نداره من بهت دلداری میدم،  فروشگاه جادویی
و به کهکشان نگاه کن تو مشکلی نخواهی داشت او اینجا فروشگاه جادوییه
پس نشونم بده (من هم نشونت میدم)
پس نشونم بده (من هم نشونت میدم) 
 پس نشونم بده (من هم نشونت میدم) 
نشونت میدم، نشونت میدم 
اگر بهت بگم از همه چیز میترسیدم میتونی باورم کنی؟ 
همه ی دوستای صمیمی، وقت ادامه دادنه
همه ی جوابات اینجان، جایی که پیداشون کردی 
توی کهکشان تو، درون قلبت
تو بهترینم رو بهم دادی
پس بهترینت رو هم به خودت بده
تو منو پیدا کردی
تو منو شناختی
تو بهترینم رو بهم دادی
پیداش میکنی… کهکشان درونت رو
 پس نشونم بده (من هم نشونت میدم)
 پس نشونم بده (من هم نشونت میدم) 
 پس نشونم بده (من هم نشونت میدم)
نشونت میدم، نشونت میدم

منبع army_area@0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments