1259 👁 بازدید

❀ ترجمــه ی آهنگ go go_BTS❀

bts - ❀ ترجمــه ی آهنگ  go go_BTS❀

 

ترجمه آهنگ زیبای go go

دلار دلار

همشو تو یه صبح خرج کن

بدو , بدو , من بدست میارم ؛ من نماد تجملم

بدو , بدو , بدو , بدو , 

بدو , بدو !

میخوام تو یه خلیج گشت بزنم

میخوام مثل نمو بگردم

پولشو ندارم ولی میخوام برم ؛ خیلی دور

پولشو ندارم ولی میخوام از شرره استرس خلاص بشم

پولشو ندارم ولی دلم میخواد Ono Jiro ( یه نوع سوشی) بخورم

پولی که از طریق یه کاره کمرشکن به دست میارم

همش میره تو شکمم

یه پنی که در میارم یه پنیه ؛ پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه ! همش رو به باد بده !

بیخیالش شو ؛ حتی اگه زیاد خرج میکنی

حتی اگه فردا صبح , مثل یه مرد دیوونه تمام پس اندازتو به باد بدی !

فردایی وجود نداره 

آینده ی من همین الانشم به خاطر قرضا و گروگذاری هام به باد رفته

مقدار بیشتری از پولمو خرج میکنم

چه خبر رفقا ؟

شمام میخواین ؟!

دلار , دلار 

همشو تو یه صبح خرج کن

بدو , بدو مرد ! همشو رو سره یه مهمونی خرج کردم

دلار , دلار 

تا زمانی که خورشید تو لونه ی موش کور بتابه ؛

تا زمانی که خورشید بالا بیاد !

پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه ! پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه ! پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه !

پولهام کجاست ؟ هان ؟

پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه ! پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه ! پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه !

پولهام کجاست ؟ هان ؟

پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه ! پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه ! پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه !

پولهام کجاست ؟ هان ؟

پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه ! پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه ! پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه !

پولهام کجاست ؟ هان ؟

مهمونی کجاست ؟ هان ؟

هفته ی من : دوشنبه ؛ سه شنبه ؛ چهارشنبه ؛ پنجشنبه ؛ جمعه ؛ جمعه ؛ جمعه ؛ جمعه !

حساب بانکیم عالیه !

مثل یه سطل که هیچ تهی نداره ؛

هر روز هم توش آب میریزم !

بشکنش

ماها خیلی واسه اینهمه استرس جوونیم

امروز به جای استرس داشتن فقط برو !

اگه بزدلی ؛ اگه زیادی واسه خرج کردن ترسویی ؛ همه چی به هم میریزه !

فقط بیخیالش شو …

دلار , دلار 

همشو تو یه صبح خرج کن

بدو , بدو مرد ! همشو رو سره یه مهمونی خرج کردم

دلار , دلار 

تا زمانی که خورشید تو لونه ی موش کور بتابه ؛

تا زمانی که خورشید بالا بیاد !

پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه ! پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه ! پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه !

پولهام کجاست ؟ هان ؟

پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه ! پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه ! پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه !

پولهام کجاست ؟ هان ؟

پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه ! پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه ! پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه !

پولهام کجاست ؟ هان ؟

پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه ! پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه ! پول هدر دادن خیلی هیجان انگیزه !

به جای نگران بودن برو !

به جای نگران بودن برو !

به جای نگران بودن برو ! برو ! همه با هم !

به جای نگران بودن برو !

به جای نگران بودن برو !

به جای نگران بودن برو ! برو ! همه با هم !

به جای نگران بودن برو !

به جای نگران بودن برو !

به جای نگران بودن برو ! برو ! همه با هم !

به جای نگران بودن برو !

به جای نگران بودن برو !

به جای نگران بودن برو ! برو ! همه با هم !

به جای نگران بودن برو !

به جای نگران بودن برو !

به جای نگران بودن برو ! برو ! همه با هم !

به جای نگران بودن برو !

به جای نگران بودن برو !

به جای نگران بودن برو ! برو ! همه با هم !

منبع: @bangtanboyzz0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments