473 👁 بازدید

❀ ترجمــه ی آهنگ Anpanman_BTS❀

photo 2018 05 18 13 55 04 - ❀ ترجمــه ی آهنگ Anpanman_BTS❀

 

ترجمه آهنگ زیبایAnpanman

منتظرتم انپانمن
منتظرتم انپانمن
من عضله بازو یا سیکس پک ندارم
من یه ماشین فوق العاده مثل بتمن ندارم
ایده آل من یه قهرمان خیلی باحاله
ولی تمام چیزی که میتونم بهت بدم فقط یه Anpan ئه
من خواب دیدم که به یه قهرمان مثل سوپرمن تبدیل شدم
محکم پریدم، خیلی بلند، تا آسمون
نگران اینکه زانوهامو کبود کنم نیستم
دلگرمیم دوران کودکی و بی گناهیمه
من یه ابرقهرمان نیستم
از من انتظار زیادی نداشته باش
من میتونم قهرمانت باشم
خیلی مطمئن نیستم که تاثیری داشته باشه
ولی مامان، واقعا نیاز دارم انجامش بدم
پس اگه من انجامش ندم کی میخواد اینکارو بکنه؟!
میتونی منو اینطوری صدا کنی، بگو انپان
منتظرتم انپانمن
( بذار بشنوم که میگی، بذار بشنوم که میگی)
منتظرتم انپانمن
وقتی چشمامو باز میکنم، من یه قهرمانم،  اما هنوزم تو سردرگمیم
اون مرد جوان، مرد جوان، مرد جوان
مخفیانه، مخفیانه با درد پوشیده میشه
حتی اگه آسیب ببینم، من یه قهرمانم، ترس رو پشت سر میذارم
انپانمن انپانمن انپانمن
من یه نسل جدیدم، انپانمن
من یه نسل جدیدم، انپانمن
چیزی که من دارم یه ضربه از این آهنگه
بذار بگم “همه آدمای بد، همتون مثل همین”
من یه نسل جدیدم، انپانمن
من یه ابرقهرمانم، انپانمن
چیزی که من دارم یه ضربه س از این اهنگ
بذار بگم “همه آدمای بد، همتون مثل همین”
بعضی وقتا من نگران همه چیزم
چون اومدم چیزایی که عاشقونم رو داشته باشم
بعضیا میگن، تو دیگه الان فسیلی
تو شایستگیشو نداری، فقط کاریو بکن که داشتی به خوبی انجامش میدادی
ولی من هنوزم میخوام یه قهرمان باشم
تمام چیزی که میتونم از خودم بهت بدم یه انپامنه
و یک جمله ” تو سخت کار کردی”
ولی اگه صدام کنی 
به سمتت پرواز میکنم
لطفا صدام بزن
اگه بخوام صادق باشم
من از سقوط میترسم
و میترسم که پایین برگردم
ولی، حتی اگه بتونه قدرتمو زیاد کنه
من مطمئنم که کنارت میمونم
حتی اگر دوباره سقوط کنم
دوباره اشتباه میکنم
و با گل و لای پوشیده میشم
من خودمو باور دارم 
چون من یه قهرمانم
اره، اره

منبع army_area@0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments