197 👁 بازدید

♟Jungkook and Jimin become the first idols to receive over 600 million hearts on solo V live broadcast♟

q6ae jungkook jimin - ♟Jungkook and Jimin become the first idols to receive over 600 million hearts on solo V live broadcast♟

?Jungkook و Jimin  اولین آیدول هایی شدند که ۶۰۰ میلیون لایک در برنامه ی V live خودشون داشتند?

اخیرا Jungkook و Jimin در  V live برنامه داشتند و نزدیک یک ساعت با فن ها چت و صحبت کردند که تا پایان برنامه  ۶۰۰ میلیون لایک بدست آوردند.

hyk jungkook jimin 1524761324 screen shot 2018 04 26 at 12.48.35 pm - ♟Jungkook and Jimin become the first idols to receive over 600 million hearts on solo V live broadcast♟

4krt jungkook jimin 1524761340 screen shot 2018 04 26 at 12.48.46 pm - ♟Jungkook and Jimin become the first idols to receive over 600 million hearts on solo V live broadcast♟

 

?تبریک به این دو فرشته BTS?0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments