221 👁 بازدید

♟Check out a preview to BTS’s ‘Fake Love’ from the BBMAs TV commercial♟

3g9c bts - ♟Check out a preview to BTS’s ‘Fake Love’ from the BBMAs TV commercial♟

پیش نمایش اجرای Fake Love از گروه BTS در BBMAs TV commercialastonished face 1f632 - ♟Check out a preview to BTS’s ‘Fake Love’ from the BBMAs TV commercial♟

موزیک ویدیو   تاریخ May 18  منتشر میشه و اولین comeback stage پسرا  تاریخ ۲۰ May در۲۰۱۸ BBMAs هستش که Billboard Music Awards پیش نمایشی از اجرای Fake Love منتشر کرده

 

Download  

 0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments