درخواستی ها

“لیســت درخواستی هـای ثبت و تکمیل شده  اردیبهشت ماه سایــت” 

 

۱- مصـاحبــه بی تی اس در show champain بازیرنویس فـارسی

۲- اجـرای آهنگ Tomorrow همراه با ساب فـارسی 

۳ -بنگتن بمب  بی تی اس با آهنگ it’s tricky is title | 

۴ – فتوکانسپـت های همه ی آلبوم های BTS

۵ – دانلــود تـور وینگــز در سئــول   

۶ -دانلـود قسمت های ۱ الی ۱۰ BTS RUN 

۷ – سامـرپکیــج ۲۰۱۷ | گذاشته شد✔

۸ -دانلـود تویر وینگـز – فاینــال ادیشـن  | گذاشته شد 

۹- چهـارمیـن پکیــج ماستــر | منتشـر نشده  |


“لیســت درخواستی هـای ثبت و تکمیل شده  خـرداد ماه سایــت” 

 

۱ – اجـراهای منتخب از Blood Sweet Tears 

  ۲- اجرای montanatony 

۳-فصـل  دوم بوون وویاج

۴ -اجـراهای شوگـا و جین برای دو آهنگ سولو  first love  و  awake 

۵-  اپیـزود حضـور بنگتن در yaman TV

۶-  فـول اپیزود برنامه ی Rookie king

۷- اپیزود برنامه Hello counselor با حضور RM & V

۸-  اپیـزود حضور بنگتن در برنامه star king

۹- – برنامه ASK IN A BOX BTS

۱۰- برنامه Flower Crew

۱۱ – اپیـزود حضور بنگتن در برنامه beatle codes

۱۲ – سامـرپکیــج ۲۰۱۶