532 👁 بازدید

جسی گروه bts رو به خاطر حقیقی بودن دوستیشون مورد تحسین قرار داد.?

nxg9 1 - جسی گروه bts رو به خاطر حقیقی بودن دوستیشون مورد تحسین قرار داد.?

 

جسی هیچ چیز به جز تعریف برای گروه BTS نداره.✨

در تاریخ ۱۰جولای، جسی به لایو اینستاگرام رفت تا با طرفداران گفت و گو کنه. در طی ضبط این ویدیو، او از گروه BTS نام برد و موفقیت جهانی اونها رو تحسین کرد.


جسی پس ازاون راحب افکارش گفت و از کارگروهی عالی پسرای BTS به عنوان کلید موفقیتشون نام برد. او گفت:”من واقعا دیدم و میتونم راجبش شهادت برم. من آیدول و گروهایی رو دیدم که همدیگه رو دوست نداشتند چون وقتی شما مدت طولانی با کسی هستید باعث میشه به همدیگه بپرید. اما در مورد BTS من کار کردنشونو دیدم پ. اونها روابط دوستانه فوق العاده ای دارند. اونها دوستان حقیقی همدیگه هستند.”


https://twitter.com/BTSthe7Legends/status/1016731097676353539?ref_src=twsrc%5Etfw0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments