329 👁 بازدید

ترجمه متن فارسی آهنگ Inner Child

BTS MAP OF THE SOUL ONE CONCEPT PHOTOBOOK Pre - ترجمه متن فارسی آهنگ  Inner Child

ترجمه فارسی آهنگ Inner Child از آلبوم BTS ~ MOTS: 7


ترجمه فارسی آهنگ.

 

من و تو (رابطه ی من و تو) اون زمان

واقعا خیلی سخت بود

مثل ستاره های دوره تو آسمون

به هم نگاه میکردیم

 

اون موقع تو

به کهکشان باور نداشتی

اما من دیده بودمش

کهکشان نقره ای فام رو

 

حتما خیلی دردناک بوده

حتما خیلی سخت بوده

چرا که نورهای بی پایان

منو به سمت خودشون کشیدن

 

به طور مبهم به یاد می ارم هوای اون روز تابستونی رو

خیلی سرد بود، صدای خیابان های خاکستری

نفس کشیدم و در زدم

ما تغییر خواهیم کرد

ما تغییر خواهیم کرد

ما تغییر خواهیم کرد

ما تغییر خواهیم کرد

ما تغییر خواهیم کرد

حالا ما

امیدوارم خیلی لبخند بزنیم

همه چی درست خواهد شد

چرا که من امروز حالم خوبه

 

توی دیروز

حالا میتونم همشو ببینم

درون جوانه ی رز یک عالمه خار هست

دلم میخواد بغلش کنم

 

یک کودک خندون

کودکی که همیشه لبخند درخشانی داشت

وقتی تو رو اینزوری میبینم

لبخند به لبم میاد

به طور مبهم به یاد میارم هوای اون روز تابستونی رو

خیلی سرد بود، صدای خیابان های خاکستری

نفس کشیدم و در زدم

 

ما تغییر خواهیم کرد

ما تغییر خواهیم کرد

ما تغییر خواهیم کرد

ما تغییر خواهیم کرد

ما تغییر خواهیم کرد

 

امشب، اگه من دستمو به سمتت دراز کنم

میتونی اونو بگیری؟

من تو خواهم شد

 

تو فقط کافیه

به کهکشان من نگاه کنی

فقط کافیه با ستاره ها روبروشی

من دنیامو بهت میدم

 

درخشش چشم های تو

نورهای الان من هستن

تو پسرمنی، پسرمن

پسرمن، پسرمن، پسرمن

 

ما تغییر خواهیم کرد

ما تغییر خواهیم کرد

ما تغییر خواهیم کرد

 


ترجمه متن انگلیسی آهنگ.

 

At that time, we had it tough
While looking up at those stars in the sky, too far out of reach
You at that time, didn’t believe in galaxies
But I saw it, a silver galaxy

It must have hurt, it must have been so difficult
I ran towards the endless light

It tingles, that summer day’s air
The cold sounds of the grey-lit streets
I draw in a breath and knock at your door
We gon’ change
We gon’ change
We gon’ change
We gon’ change
We gon’ change

Now I wish we would smile more
It will be okay, because today’s me is doing fine
Yesterday’s you, now it’s all clear
I want to hug the many thorns in the budding rose


The smiling kid, the child who was always laughing brightly
When I see you like that, I can’t help smiling

It tingles, that summer day’s air
The cold sounds of the grey-lit streets
I draw in a breath and knock at your door
We gon’ change
We gon’ change
We gon’ change
We gon’ change
We gon’ change

Tonight, if I reach my hand to yours
Can you hold that hand?
I’ll become you
You just have to look at my galaxies
Be showered with all those stars
I’ll give you my world
The lights illuminating your eyes
They’re the me of now
You’re my boy, my boy
My boy, my boy, my boy

 
We gon’ change
We gon’ change
We gon’ change
We gon’ change

 


 “تیم ترجمه فنسایت بی تی اس آرمی “

کپـی تنها با ذکر کامل منبع مجـاز خواهد بود.!

 0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments